Hi, Guest!
+

Apache mod_rewrite пренасочвания

10-06-2010 apache Roumen

Няколко дребни, но много полезни .htaccess трика свързани с правилното пренасочване с помощта на mod_rewrite за apache уеб сървър.

Как да пренасочим всички заявки към домейна domain.tld към www.domain.tld

RewriteCond %{http_host} ^domain.tld [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.tld/$1 [R=301,L]

Как да се отървем от наклонената черта в края на url адресите, така че съответно www.domain.tld/page/ да стане www.domain.tld/page

RewriteRule ^(.*)/$ /$1 [L,R=301]