Hi, Guest!
+

Елегантната вселена

21-03-2008 Roumen

"The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory" е книга на Браян Грийн публикувана през 1999 година, в която се представя теорията на струните, а филма на PBS "The Elegant Universe" от 2003 година е телевизионна адаптация на книгата с участието на нейният автор.

Филмът започва с хронологично представяне на основните закони във физиката и разглежда проблема за унифицирането на науката в една обща теория - "теория за всичко", която да обединява теорията за относителноста на Айнщайн и концепцията на квантовата механика. Започва с представянето на гравитацията и законите на Нютон, минава през електро-магнетизма и отделя сериозно внимание на Айнщайн и работата му. След което се разглеждат и идеите на квантовата механика и конфликта между двете основни теории, както и опитите за унифицирането им в една обща теория. Всичко това разбира се е обяснено много разбираемо с нагледни примери и обяснения, които помагат на зрителите да си представят лесно сложните проблеми, които се разглеждат.

След това се представя процеса на зараждането и развитието на струнната теория, като се отделя сериозно внимание на различните проблеми, с които тя се сблъсквала, включително петте различни нейни вариянта и невъзможността да бъде доказана експериментално.

Авторът на книгата Браян Грийн дискутира тези проблеми с изтъкнати физици, професори в различни престижни университети и носители на много научни награди.